Rubinstein-Taybi
 
 
 

Strona główna
Podziękowania
 
 
 

 

Podziękowania

Chcielibyśmy w imieniu własnym, a przede wszystkim Zosi, serdecznie podziękować wszystkim, którzy w poprzednim roku wpłacili na rzecz Zosi swój 1% podatku.

System przekazywania 1 % generalnie nie daje nam możliwości imiennego podziękowania osobom które wpłaciły pieniążki, gdyż znane nam są tylko ogólne informacje dotyczące miast z których urzędy skarbowe przekazały kwoty na konto Zosi. Stąd nieco ogólny lecz nie mniej serdeczny charakter naszych podziękowań.


podsumowanie 2010

Dzięki zebranej kwocie udało nam się sfinansować wyjazd na wszystkie zaplanowane przez nas turnusy rehabilitacyjne. Dodatkowo opłacamy jej dość kosztowne zajęcia z hipoterapii, basen i pomoce edukacyjne.

Zosia już drugi rok dzielnie chodzi do przedszkola, które bardzo lubi. Najchętniej spędzałaby tam również sobotę i niedzielę. Coraz więcej mówi, opanowała też sporo gestów z języka Makaton, którego uczy się w przedszkolu. Posługuje się też symbolami języka obrazkowego. Dzięki temu mamy z nią coraz lepszy kontakt i lepiej rozumiemy jej potrzeby. W przedszkolu jest bardzo aktywna. Chętnie zgłasza się do pomocy innym dzieciom, w swojej grupie najczęściej pełni rolę dyżurnej i pomaga dzieciom które np. nie mogą się same poruszać, podaje im zabawki, pomaga nakrywać do posiłków. Ciężko pracuje również podczas wszystkich zajęć indywidualnych. Od niedawna zauważyliśmy, że lubi tańczyć i śpiewać. Chętnie bierze udział w imprezach, przedstawieniach. Ostatnio brała udział w II Przeglądzie Małych Form Teatralnych Dzieci Niemówiących. Odbył się on 25 października w Gdańskim Archipelagu Kultury- Winda. Współorganizatorem przeglądu było przedszkole do którego uczęszcza Zosia. Zosia nadal wymaga wiele pracy terapeutycznej, lecz widoczne efekty sprawiają, że mamy poczucie głębokiego sensu tych działań.

Zosia pomaga robić pierniki
Zosia pomaga w kuchni robić pierniki

Zosia z siostrą Heleną
Wspólna zabawa Zosi z siostrą Heleną


podsumowanie 2009

Kwota, która została przekazana na konto Zosi, umożliwiła nam sfinansowanie czterech dwutygodniowych turnusów jak również opłacenie pobytu na jednym dodatkowym turnusie w ośrodku Mały Książe w Koszalinie. Z zebranych w ten sposób środków opłacamy także dość kosztowne zajęcia z hipoterapii, basen i pomoce edukacyjne.

Zosia od września jest przedszkolakiem, bardzo lubi nowe miejsce, koleżanki, kolegów i panie przedszkolanki. Bardzo ładnie zaadaptowała się do nowych obowiązków, wstaje rano z uśmiechem i cieszy się na myśl o tym, że zaraz tam idzie. W sobotę i niedziele wyraźnie czegoś jej brakuje:)


podsumowanie 2008

Dzięki zebranej kwocie udało nam się sfinansować wyjazd na 2 turnusy rehabilitacyjne jak również zakupić dla Zosi wiele ciekawych pomocy edukacyjnych i zabawek. Zosia dzielnie znosi trudy rehabilitacji, choć bywa, że pojawiają się łzy. Ale nie poddaje się. Ma regularne ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz zajęcia z psychologiem i logopedą. Od niedawna uczęszcza też na zajęcia hipoterapii, które bardzo polubiła. Z miesiąca na miesiąc robi duże postępy, zaczęła stawiać pierwsze samodzielne kroczki, coraz więcej rozumie i stara się nawiązać z nami kontakt.


Zosia Kuhnel wraz z rodzicami.

Zosia

.

rowerek

pomoc dla Zosi